Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  SHANGHAI SOUL Collection SHANGHAI SOUL Collection

   

  SHANGHAI SOUL Collection

  ShangHai Soul - Hi Ball
  ShangHai Soul - Hi Ball 1LT03HB10E
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Long Drink
  ShangHai Soul - Long Drink 1LT03LD15E
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Liquer
  ShangHai Soul - Liquer LS03LQ03G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Martini
  ShangHai Soul - Martini LS03MN08G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Grappa
  ShangHai Soul - Grappa LS03GP04G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Riesling
  ShangHai Soul - Riesling LS03RL11G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Cognac
  ShangHai Soul - Cognac LS03CN23G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Chardonnay
  ShangHai Soul - Chardonnay LS03CD14G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Beer
  ShangHai Soul - Beer LS03BR14G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul - Double Rock
  ShangHai Soul - Double Rock 1LT03DR14E
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai soul Burgundy
  ShangHai soul Burgundy LS03BG23G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul Bordeaux
  ShangHai Soul Bordeaux LS03BD26G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  ShangHai Soul Beaujolais
  ShangHai Soul Beaujolais LS03BJ18G
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Shanghai Soul Champagne
  Shanghai Soul Champagne 1LS03CP09E
  Đơn giá : Liên hệ ngay
   ShangHai Soul Rock 280ml
  ShangHai Soul Rock 280ml 1LT03RK10E
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: