Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Tô - Chén - Dĩa Tô - Chén - Dĩa

   

  Sứ trắng Nhà Hàng

  Dĩa lót tách 13cm
  Dĩa lót tách 13cm S10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa lót tách 12cm
  Dĩa lót tách 12cm S09
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén 11.5cm
  Chén 11.5cm TA89
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén 10cm
  Chén 10cm TA69
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén 10cm
  Chén 10cm TA59
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén 11.5cm
  Chén 11.5cm T8903
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô 21.5cm
  Tô 21.5cm 8405
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô 15cm
  Tô 15cm 6405
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô 17cm
  Tô 17cm TA7404
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô 16cm
  Tô 16cm TA6404
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô 26.5cm
  Tô 26.5cm 10405
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình trà 1030ml
  Bình trà 1030ml 506PL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình trà 750ml
  Bình trà 750ml 504BL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình gia vị 140ml
  Bình gia vị 140ml TA006PL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình Trà 1080ml
  Bình Trà 1080ml TA16PL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: