Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Ly´s Horeca

  Tô thấp 20cm Jasmine Ly´s
  Tô thấp 20cm Jasmine Ly´s 072088
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô thấp 18cm
  Tô thấp 18cm 071888
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô thấp 15cm
  Tô thấp 15cm 071588
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Gát muỗng 5cm
  Gát muỗng 5cm 190512
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 45cm
  Dĩa oval 45cm 054529
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 42cm
  Dĩa oval 42cm 054229
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 37cm
  Dĩa oval 37cm 053729
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 32cm
  Dĩa oval 32cm 053229
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 28cm
  Dĩa oval 28cm 052829
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 25cm
  Dĩa oval 25cm 052529
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval 21cm
  Dĩa oval 21cm 052129
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén súp 10cm
  Chén súp 10cm 591001
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa lót thố 15cm
  Dĩa lót thố 15cm 061504
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa súp 23cm
  Dĩa súp 23cm 632301
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa súp 20cm
  Dĩa súp 20cm 632001
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: