Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Anh Vũ Ly´s

  Dĩa tròn lòng phẳng 28cm
  Dĩa tròn lòng phẳng 28cm 582870
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn lòng phẳng 25cm
  Dĩa tròn lòng phẳng 25cm 582570
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa chữ nhật dài 31x12cm
  Dĩa chữ nhật dài 31x12cm 433118
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa chữ nhật dài 25x10.5cm
  Dĩa chữ nhật dài 25x10.5cm 432518
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa chữ nhật 43x33cm
  Dĩa chữ nhật 43x33cm 434317
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa chữ nhật 33x23cm
  Dĩa chữ nhật 33x23cm 433317
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa chữ nhật 1 vành 32x22cm
  Dĩa chữ nhật 1 vành 32x22cm 433219
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 31cm
  Dĩa sâu lòng 31cm 583163
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 28cm
  Dĩa sâu lòng 28cm 582863
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 25cm
  Dĩa sâu lòng 25cm 582563
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông sâu 27.3cm
  Dĩa vuông sâu 27.3cm 572742
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông sâu 25cm
  Dĩa vuông sâu 25cm 572542
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô thỏi vàng 26x19cm
  Tô thỏi vàng 26x19cm 572638
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình cà phê ,nắp 0.70L
  Bình cà phê ,nắp 0.70L 017079
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình cà phê ,nắp 0.45L
  Bình cà phê ,nắp 0.45L 014579
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: