Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Bình - Tách - Dĩa lót tách Bình - Tách - Dĩa lót tách

   

  Bình - Tách - Dĩa lót tách

  Bình cà phê ,nắp 0.70L
  Bình cà phê ,nắp 0.70L 017079
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình cà phê ,nắp 0.45L
  Bình cà phê ,nắp 0.45L 014579
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa lót thố soup 17.5cm
  Dĩa lót thố soup 17.5cm 581769
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tách cafe 0.25L
  Tách cafe 0.25L 022588
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình trà nắp 1.13L
  Bình trà nắp 1.13L 011180
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình nước tương 0.15L
  Bình nước tương 0.15L 081523
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình cafe nắp 1.1L
  Bình cafe nắp 1.1L 011179
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: