Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Tô - Chén - Dĩa Tô - Chén - Dĩa

   

  Tô - Chén - Dĩa thuộc nhóm Daisy Ly´s

  Chén đường nắp 8cm
  Chén đường nắp 8cm 030897
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval ảo 37cm
  Dĩa oval ảo 37cm 053726
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval ảo 32cm
  Dĩa oval ảo 32cm 053226
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval ảo 28cm
  Dĩa oval ảo 28cm 052826
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa oval ảo 25cm
  Dĩa oval ảo 25cm 052526
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 31cm
  Dĩa sâu lòng 31cm 583181
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 27cm
  Dĩa sâu lòng 27cm 582781
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 25cm
  Dĩa sâu lòng 25cm 582581
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 23cm
  Dĩa sâu lòng 23cm 582381
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu lòng 21cm
  Dĩa sâu lòng 21cm 582181
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn ảo 45cm
  Dĩa tròn ảo 45cm 584580
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn ảo 35cm
  Dĩa tròn ảo 35cm 583580
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn ảo 31cm
  Dĩa tròn ảo 31cm 583180
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn ảo 28cm
  Dĩa tròn ảo 28cm 582880
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa tròn ảo 26cm
  Dĩa tròn ảo 26cm 582680
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: