Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Bình - Tách - Dĩa lót tách Bình - Tách - Dĩa lót tách

   

  Bình - Tách - Dĩa lót tách

  Bình vòi len 1.1L
  Bình vòi len 1.1L 011191
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tách trà 0.25L
  Tách trà 0.25L 652501
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  TÁCH 0.22L
  TÁCH 0.22L 652201
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  TÁCH 0.16L
  TÁCH 0.16L 651601
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đĩa lót chén 15cm
  Đĩa lót chén 15cm 581586
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đĩa lót chén vuông 15.5cm
  Đĩa lót chén vuông 15.5cm 411506
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đĩa lót tách 12cm
  Đĩa lót tách 12cm 601202
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đĩa lót tách không quai 13cm
  Đĩa lót tách không quai 13cm 581323
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tách trà 0.10L
  Tách trà 0.10L 651001
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tách không quai 0.16L
  Tách không quai 0.16L 021663
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình vòi len 0.7L
  Bình vòi len 0.7L 010791
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình nước tương, nắp 0.12L
  Bình nước tương, nắp 0.12L 081227
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình trà 1.1L
  Bình trà 1.1L 011194
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Bình trà 0.7L
  Bình trà 0.7L 010794
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: