Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Hoa Hồng - Wild Flower Hoa Hồng - Wild Flower

   

  Wild Flower

  Vá Cơm Tròn
  Vá Cơm Tròn SP940
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 14"
  Dĩa Xoài 14" LP822-14
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 12"
  Dĩa Xoài 12" LP821-12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 10"
  Dĩa Xoài 10" LP820-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 9"
  Dĩa Sâu 9" LP813-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 8"
  Dĩa Sâu 8" LP812-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 7"
  Dĩa Sâu 7" LP811-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 6"
  Dĩa Sâu 6" LP810-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 12"
  Dĩa Cạn 12" LP806-12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 10"
  Dĩa Cạn 10" LP804-9.8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 11"
  Dĩa Cạn 11" LP805-11
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 9"
  Dĩa Cạn 9" LP803-8.9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 8"
  Dĩa Cạn 8" LP802-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 7"
  Dĩa Cạn 7" LP801-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 6"
  Dĩa Cạn 6" LP800-6.2
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: