Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Trắng Trơn - Plain Trắng Trơn - Plain

   

  Plain

  Dĩa vuông nhọn 9"
  Dĩa vuông nhọn 9" LP844-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông nhọn 8"
  Dĩa vuông nhọn 8" LP843-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông nhọn 7"
  Dĩa vuông nhọn 7" LP842-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá cơm tròn
  Vá cơm tròn Sp940
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa xoài 14"
  Dĩa xoài 14" LP822- 14
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa xoài 12"
  Dĩa xoài 12" LP821 - 12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa xoài 10"
  Dĩa xoài 10" LP820 - 10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu 9"
  Dĩa sâu 9" LB813-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu 8"
  Dĩa sâu 8" LB812-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu 7"
  Dĩa sâu 7" LP811 - 7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa sâu 6"
  Dĩa sâu 6" LP810 - 6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa cạn 12"
  Dĩa cạn 12" LP806 - 12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa cạn 11"
  Dĩa cạn 11" LP805 - 11
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa cạn 10"
  Dĩa cạn 10" LP804 - 9.8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa cạn 9"
  Dĩa cạn 9" LP803 - 8.9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: