Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Ginkgo Ginkgo

   

  Ginkgo

  Dĩa Cạn 6.5"
  Dĩa Cạn 6.5" P422-6.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 8"
  Dĩa Cạn 8" P421-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 10"
  Dĩa Cạn 10" P408-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 9"
  Dĩa Cạn 9" P420-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Tương 3.5"
  Dĩa Tương 3.5" D423-3.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 6"
  Tô Xoắn 6" B624-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở Cạn 7"
  Tô Phở Cạn 7" BV007-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở 7"
  Tô Phở 7" BV001-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Thố 10"
  Thố 10" BL401-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 9"
  Tô Xoắn 9" B627-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 8"
  Tô Xoắn 8" B626-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 7"
  Tô Xoắn 7" B625-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo 7.5"
  Tô Bèo 7.5" B429-7.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo 8.5"
  Tô Bèo 8.5" B424-8.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tổng Hợp Sản Phẩm Hoa Văn Ginkgo
  Tổng Hợp Sản Phẩm Hoa Văn Ginkgo Ginkgo
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: