Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Superware cà phê sữa - Stone

  Đũa dài 10.5"
  Đũa dài 10.5" CHV003-10.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đũa Ngắn 9.5"
  Đũa Ngắn 9.5" CH002-9.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Cơm
  Vá Cơm SP237
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Cơm
  Muỗng Cơm SP303
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Canh
  Vá Canh SP257
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Cơm Cong
  Muỗng Cơm Cong SP205
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 6"
  Dĩa Sâu 6" PV180-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 7"
  Dĩa Sâu 7" PV73-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 10"
  Dĩa Xoài 10" P416-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 12"
  Dĩa Xoài 12" P415-12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 14"
  Dĩa Xoài 14" P414-14
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Lót Chén 6"
  Dĩa Lót Chén 6" PV001-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 7"
  Dĩa Cạn 7" P422-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 8"
  Dĩa Cạn 8" P421-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 9"
  Dĩa Cạn 9" P420-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: