Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Tô - Chén - Dĩa Tô - Chén - Dĩa

   

  Tô - Chén - Dĩa

  Dĩa Sâu 6"
  Dĩa Sâu 6" PV180-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 7"
  Dĩa Sâu 7" PV73-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 10"
  Dĩa Xoài 10" P416-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 12"
  Dĩa Xoài 12" P415-12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài 14"
  Dĩa Xoài 14" P414-14
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Lót Chén 6"
  Dĩa Lót Chén 6" PV001-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 7"
  Dĩa Cạn 7" P422-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 8"
  Dĩa Cạn 8" P421-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 9"
  Dĩa Cạn 9" P420-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 10"
  Dĩa Cạn 10" P408-10
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 9"
  Dĩa Sâu 9" P304-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Sâu 8"
  Dĩa Sâu 8" P182-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Vuông 8.5"
  Dĩa Vuông 8.5" EX850-8.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Vuông 10.5"
  Dĩa Vuông 10.5" EX105-10.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén Chấm 2 Ngăn
  Chén Chấm 2 Ngăn DV188-3.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: