Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  SuperWare Trắng Trơn - Plain

  Đũa dài 10.5"
  Đũa dài 10.5" CHV003-10.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đũa Ngắn 9.5"
  Đũa Ngắn 9.5" CH002-9.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Soup Nhỏ
  Vá Soup Nhỏ SP698
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Soup Lớn
  Vá Soup Lớn SP257
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Cơm Vuông
  Vá Cơm Vuông SP568
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Cơm Tròn
  Vá Cơm Tròn SP237
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 9"
  Tô Xoắn 9" B267-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 8"
  Tô Xoắn 8" B266-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 7"
  Tô Xoắn 7" B265-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 6"
  Tô Xoắn 6" B264-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở
  Tô Phở BV005-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở 7.8"
  Tô Phở 7.8" BV002-7.8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở 7"
  Tô Phở 7" BV001-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo Rô Đê 8.5"
  Tô Bèo Rô Đê 8.5" B692-8.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo Rô Đê 7.5"
  Tô Bèo Rô Đê 7.5" B691-7.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: