Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Đũa - Gát muỗng đũa - Vá - Muỗng - Nĩa Đũa - Gát muỗng đũa - Vá - Muỗng - Nĩa

   

  Đũa - Gát muỗng đũa - Vá - Muỗng - Nĩa

  Đũa dài 10.5"
  Đũa dài 10.5" CHV003-10.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đũa Ngắn 9.5"
  Đũa Ngắn 9.5" CH002-9.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Soup Nhỏ
  Vá Soup Nhỏ SP698
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Soup Lớn
  Vá Soup Lớn SP257
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Cơm Vuông
  Vá Cơm Vuông SP568
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Vá Cơm Tròn
  Vá Cơm Tròn SP237
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Cơm
  Muỗng Cơm SP303
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Nhỏ
  Muỗng Nhỏ SP480
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Cơm Dài
  Muỗng Cơm Dài SP205
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Muỗng Canh Dài
  Muỗng Canh Dài SP216
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: