Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Tô - Chén - Dĩa Tô - Chén - Dĩa

   

  Tô - Chén - Dĩa

  Tô Xoắn 9"
  Tô Xoắn 9" B267-9
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 8"
  Tô Xoắn 8" B266-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 7"
  Tô Xoắn 7" B265-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Xoắn 6"
  Tô Xoắn 6" B264-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở
  Tô Phở BV005-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở 7.8"
  Tô Phở 7.8" BV002-7.8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Phở 7"
  Tô Phở 7" BV001-7
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo Rô Đê 8.5"
  Tô Bèo Rô Đê 8.5" B692-8.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo Rô Đê 7.5"
  Tô Bèo Rô Đê 7.5" B691-7.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Tô Bèo Rô Đê 6"
  Tô Bèo Rô Đê 6" B690-6
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Cạn 8"
  Dĩa Cạn 8" P421-8
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài Rô Đê 14.5"
  Dĩa Xoài Rô Đê 14.5" P589-14.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài Vuông 12"
  Dĩa Xoài Vuông 12" P415-12
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Xoài Vuông 14"
  Dĩa Xoài Vuông 14" P414-14
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Vuông 8.5"
  Dĩa Vuông 8.5" EX850-8.5
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: