Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Ly có chân - Stem Glass Ly có chân - Stem Glass

   

  Ly có chân - Stem Glass

  Ly Cortina Long drink 28cl
  Ly Cortina Long drink 28cl 190200
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly Cortina Long drink 30cl
  Ly Cortina Long drink 30cl 190190
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly nước Nao 29.5cl
  Ly nước Nao 29.5cl 530330
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kem Jebra 34.5cl
  Ly kem Jebra 34.5cl 134630
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly Executive Beer 0.4 - 53cl
  Ly Executive Beer 0.4 - 53cl 128550
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly Executive Beer 0.3 - 39cl
  Ly Executive Beer 0.3 - 39cl 128540
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly Executive Beer 0.2 - 26cl
  Ly Executive Beer 0.2 - 26cl 128530
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly beer Harmonia 0.4-58cl
  Ly beer Harmonia 0.4-58cl 128980
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly beer Harmonia 0.3-39cl
  Ly beer Harmonia 0.3-39cl 128970
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly beer Palladio 0.3-38.5cl
  Ly beer Palladio 0.3-38.5cl 165271
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly beer Palladio 0.2-28.5cl
  Ly beer Palladio 0.2-28.5cl 165261
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: