Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Ly kiểu - Rock and Highball Glass Ly kiểu - Rock and Highball Glass

   

  Ly kiểu - Rock and Highball Glass

  Ly kiểu 420ML
  Ly kiểu 420ML UG-390
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 306ML
  Ly kiểu 306ML UG-389
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 242ML
  Ly kiểu 242ML UG-388
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 280ML
  Ly kiểu 280ML UG-385
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 280ML
  Ly kiểu 280ML UG-384
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 170ML
  Ly kiểu 170ML UG-381
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 235ML
  Ly kiểu 235ML UG-380
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 310ML
  Ly kiểu 310ML UG-363
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 305ML
  Ly kiểu 305ML UG-361
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 225ML
  Ly kiểu 225ML UG-359
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 265ML
  Ly kiểu 265ML UG-356
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 265ml
  Ly kiểu 265ml UG-353
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 245ML
  Ly kiểu 245ML UG-350
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 345ML
  Ly kiểu 345ML UG-340
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Ly kiểu 265ML
  Ly kiểu 265ML UG-338
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: