Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Mỹ Hồng - Pink Opal Glass Mỹ Hồng - Pink Opal Glass

   

  Mỹ Hồng - Pink Opal Glass

  Dĩa oval 35cm
  Dĩa oval 35cm 970SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Oval 29cm
  Dĩa Oval 29cm 950SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông 20cm
  Dĩa vuông 20cm 450SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông 18cm
  Dĩa vuông 18cm 440SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa 7 cạn 18cm
  Dĩa 7 cạn 18cm 541SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa 6 cạn 14cm
  Dĩa 6 cạn 14cm 60-1SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Chén cơm 765 SL
  Chén cơm 765 SL 765-SL
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: