Hotline : 028.39312466 Đặt hàng nhấn nội bộ 103 - 104
  Gốm Sứ Thu Ba - Đại lý số 1 của Gốm Sứ Minh Long 1 tại Thành Phố Hồ Chí Minh

  Mỹ xanh - Green Opal Glass Mỹ xanh - Green Opal Glass

   

  Mỹ xanh - Green Opal Glass

  Dĩa Oval 32cm
  Dĩa Oval 32cm 960GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa Oval 29cm
  Dĩa Oval 29cm 950GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa 7 cạn 18cm
  Dĩa 7 cạn 18cm 541GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông 20cm
  Dĩa vuông 20cm 450GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa vuông 18cm
  Dĩa vuông 18cm 440GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Dĩa 6 cạn 14cm
  Dĩa 6 cạn 14cm 60-1GP
  Đơn giá : Liên hệ ngay
  Đăng ký để nhận tin khuyến mãi: